Om EUROPEA DK

Hvad er EUROPEA?

EUROPEA er en fælleseuropæisk sammenslutning af skoler i den grønne uddannelsessektor: landbrug, skovbrug og gartneri mv. Sammenslutningen blev etableret i 1992. Medlemskredsen udgøres af 25 nationale EUROPEA-foreninger, heriblandt EUROPEA-Danmark. Med kontakt til omkring 1.000 grønne skoler er EUROPEA et af de største erhvervsskole-netværk i Europa.

Den danske organisation, EUROPEA-Danmark, omfatter samtlige skoler, som udbyder grønne erhvervsuddannelser, dvs. landbrugsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler. Herudover er foreningen Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer medlem af foreningen.

landskab

Hvad tilbyder EUROPEA?

EUROPEA tilbyder sine medlemmer hurtig og effektiv adgang til et stort og vidtforgrenet netværk af grønne skoler i hele Europa. Netværket giver hurtig adgang til relevante kontakter, fx i forbindelse med organisering af studie- og praktikophold i udlandet for lærere og elever. Flere medlemsskoler indgår i faste fællesansøgninger om mobilitetstilskud gennem EU-programmer som fx ERASMUS+.

Et andet indsatsområde er talentarbejde for særligt dygtige og motiverede elever gennem deltagelse i EUROPEAs konkurrenceaktiviteter, fx de årlige konkurrencer i Forestry Skills, Wine championship, Agrolympics, Landscaping m.fl.

Vigtig er også arbejdet med at bistå medlemsskolerne i deres opbygning af kapacitet i forhold til internationaliseringen, fx gennem deres deltagelse i fagligt og/eller pædagogisk projektarbejde på tværs af landegrænserne.

I fokus er endelig skoleledelserne og medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling samt støtten til deres opbygning og fastholdelse af personlige internationale netværk, fx gennem deltagelse i EUROPEAs internationale seminarer, der finder sted hvert halve år, normalt i det land, som har formandsskabet i EU. De seneste temamøder har bl.a. drejet sig om: ”Innovation & entrepreneurship i landbrugsuddannelserne” (Danmark 2012), ”Introduktion til EU’s nye uddannelsesprogram ERASMUS+” (Norge 2013), ”Erfaringsdeling i praksis” (Østrig 2014).

Man finder information om EUROPEA på sammenslutningens elektroniske platforme:

 • På den fælleseuropæiske hjemmeside www.europea.org
 • Her på EUROPEA-Danmarks egen hjemmeside www.europea.dk
 • På sammenslutningens intranet på TeamEngine (kræver logon)
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA Danmark”
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA International”

Hvem er EUROPEA-Danmark?

EUROPEA-Danmarks højeste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert år i februar måned. Det daglige arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, hver valgt for to. I 2018 består bestyrelsen af:

 • International koordinator Anders Højlund, Bygholm Landbrugsskole (fmd.) (valgt 2019)
 • International koordinator Niels Erik Jespersen, Dalum Landbrugsskole (national koordinator) (valgt 2019)
 • International koordinator Susanne Joel, Asmildkloster Landbrugsskole (valgt 2018)
 • Uddannelsesleder Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (valgt 2018)
 • Landbrugslærer Florence Bedoin, Kalø Økologiske Landbrugsskole (valgt 2019)
 • International koordinator Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter (valgt 2018)

Claus-Ebbe Junker tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er foreningens kasserer.

Flemming Haagen Madsen er valgt som foreningens revisor.

 

Billede af bestyrelsen.