Deltag i international konference “ECVET in Practice – Challenges and Solutions”, Smiltene, Letland, 28.-30. maj 2018.

Dear colleagues and partners,

We kindly invite you to participate in an international conference “ECVET in Practice – Challenges and Solutions” in Smiltene, Latvia, from May 28th to May 30th, 2018.

During the conference we will discuss and share

 • The results of the strategic partnership project “ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma” (EU. IATEVAD ) http://www.iatevad.com , where the developers, performers and participants of the project will be sharing their experience and will interpret the future;
 • the current trends in vocational education of Latvia, including modular education;
 • Work environment-based learning experience;
 • Experience and trends of Estonia, the Netherlands, Italy, Sweden and Lithuania in ECVET, vocational education and adult education.

May 28th

There will be an exclusive possibility

 • to take part in the master class “Coaching as a competence to support international vocational assignments, led by Anastasia Nekrasova – a learning designer and developmental coach, “Intelligent Mind-sets”, Sweden);
 • to use the “free microphone”, meet potential partners from different schools and enterprises for future projects, ask questions and make suggestions, as well as get to know one of the 21st Century vocational education provider of Latvia, and get acquainted with Latvian culture and cuisine.

We are looking forward to seeing you in Smiltene during the flowering of lilacs!

Apply for a conference until the April 30th here>>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

International strategic partnership project ” ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma” Nr. 2016-1-LV01-KA202-022652   is innovative way in veterinary education and training in European countries in different education and training level depend of needs of learners and supply of labor market in all Europe. Involved in project are schools from Latvia, Estonia, France, and the Czech Republic, where provides veterinary training programs.

I’m sure – you have neighbor school or partners in your own country or somewhere in Europe  – we will be very thankful if you forward this e-mail to them as well.

 

Thank you and hope see you soon!

 

ar laba vēlējumiem, good luck

Inguna Avota

PIKC Smiltenes tehnikums

starptautisko projektu vadītāja,International Project Manager,

telefons +37129152919

www.smiltenestehnikums.lv

Generalforsamling 7. februar 2018

Efter den årlige generalforsamling består bestyrelsen for EUROPEA Danmark af følgende seks medlemmer:

 • International koordinator Anders Højlund, Bygholm Landbrugsskole (fmd.) (valgt 2017)
 • International koordinator Niels Erik Jespersen, Dalum Landbrugsskole (national koordinator) (valgt 2017)
 • International koordinator Susanne Joel, Asmildkloster Landbrugsskole (valgt 2018)
 • Uddannelsesleder Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (valgt 2018)
 • Landbrugslærer Florence Bedoin, Kalø Økologiske Landbrugsskole (valgt 2017)
 • International koordinator Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter (valgt 2018)

Claus-Ebbe Junker tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er foreningens kasserer.

Flemming Haagen Madsen er valgt som foreningens revisor.

 

JOERU Kick off møde 27/9 på Bygholm Landbrugsskole kl. 10-13 inkl. frokost.

Kick-off møde

Vi afholder kick-off møde 27. september klokken 10.00-13.00 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens. Tilmeld til ahn@bygholm.dk. Alle interesserede er velkomne. Vi forventer at hver partnerskole tilmelder mindst 1 deltager. EUROPEA giver frokost.

Mødet skal sikre at alle ved hvad aktiviteterne handler om og hvad der skal ske, især når det gælder de ”nye” muligheder: euXeu og agriECVET. Med hensyn til JORU 2.0 (rejser for ansatte) kommer Inflatable Dry Slide det til at foregå lidt på samme måde som tidligere og man kan godt gå i gang med at lave ansøgning om rejselegat. Som noget nyt kommer der en elektronisk formular som man skal bruge. Det skal sikre at vi har alle de informationer der er nødvendige i fht. administration af midlerne.

 

Program for kick-off mødet 27. september kl. 10-13:

10.00 – 10.15:  Introduktion om JOERU projekt: 15 -20 min

Herefter gennemgang af de tre aktiviteter (formål, målgruppe, procedurer, markedsføring, krav og forventning)

10.15 – 10.50: JORU 2.0

10.50 – 11.30: AgriECVET DK

11.30 – 12.00: euXeu

12.00 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.00: Opsamling

 

Forberedelse inden mødet:

 • Opdater informationerne vdr. kontaktperson og send rettelser til Anders (ahn@bygholm.dk), se vedhæftede liste over kontaktpersoner
 • Læs beskrivelsen af de enkelte aktiviteter (dokumentet: Oversigt over bevilling.docx)
 • Undersøg hvor stor aktivitet I forventer inden for hver af de aktiviteter I har ønsket at deltage i
 • Gå i gang med at lave ansøgning om JORU 2.0 rejselegat.  Deadline 9. oktober 2017.

Med venlig hilsen og på gensyn

 

Karolina, Majbritt og Anders

EUROPEA Danmark

 

Introduktionsvideo til ERASMUS+

Central Denmark EU Office har lavet en introduktionsvideo i tre moduler til Erasmus+, EU´s program for uddannelse og læring. Du kan se videoerne online, når du har brug for det.

Modulerne giver et overblik over Erasmus+-programmet og hjælper Wild Rapids Waterslide med information til, hvilke punkter du skal være opmærksom på, når der skal søges EU-tilskud inden for Erasmus+.

Modul 1: De politiske rammer og målsætninger for Erasmus+  https://vimeo.com/222177711

Modul 2: Programstruktur og delområder inden for Erasmus+  https://vimeo.com/222179300

Modul 3: Partnere og ansøgningsskema  https://vimeo.com/222181478