Generalforsamling 7. februar 2018

Efter den årlige generalforsamling består bestyrelsen for EUROPEA Danmark af følgende seks medlemmer:

  • International koordinator Anders Højlund, Bygholm Landbrugsskole (fmd.) (valgt 2017)
  • International koordinator Niels Erik Jespersen, Dalum Landbrugsskole (national koordinator) (valgt 2017)
  • International koordinator Susanne Joel, Asmildkloster Landbrugsskole (valgt 2018)
  • Uddannelsesleder Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (valgt 2018)
  • Landbrugslærer Florence Bedoin, Kalø Økologiske Landbrugsskole (valgt 2017)
  • International koordinator Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter (valgt 2018)

Claus-Ebbe Junker tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er foreningens kasserer.

Flemming Haagen Madsen er valgt som foreningens revisor.