JOERU Kick off møde 27/9 på Bygholm Landbrugsskole kl. 10-13 inkl. frokost.

Kick-off møde

Vi afholder kick-off møde 27. september klokken 10.00-13.00 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens. Tilmeld til ahn@bygholm.dk. Alle interesserede er velkomne. Vi forventer at hver partnerskole tilmelder mindst 1 deltager. EUROPEA giver frokost.

Mødet skal sikre at alle ved hvad aktiviteterne handler om og hvad der skal ske, især når det gælder de ”nye” muligheder: euXeu og agriECVET. Med hensyn til JORU 2.0 (rejser for ansatte) kommer Inflatable Dry Slide det til at foregå lidt på samme måde som tidligere og man kan godt gå i gang med at lave ansøgning om rejselegat. Som noget nyt kommer der en elektronisk formular som man skal bruge. Det skal sikre at vi har alle de informationer der er nødvendige i fht. administration af midlerne.

 

Program for kick-off mødet 27. september kl. 10-13:

10.00 – 10.15:  Introduktion om JOERU projekt: 15 -20 min

Herefter gennemgang af de tre aktiviteter (formål, målgruppe, procedurer, markedsføring, krav og forventning)

10.15 – 10.50: JORU 2.0

10.50 – 11.30: AgriECVET DK

11.30 – 12.00: euXeu

12.00 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.00: Opsamling

 

Forberedelse inden mødet:

  • Opdater informationerne vdr. kontaktperson og send rettelser til Anders (ahn@bygholm.dk), se vedhæftede liste over kontaktpersoner
  • Læs beskrivelsen af de enkelte aktiviteter (dokumentet: Oversigt over bevilling.docx)
  • Undersøg hvor stor aktivitet I forventer inden for hver af de aktiviteter I har ønsket at deltage i
  • Gå i gang med at lave ansøgning om JORU 2.0 rejselegat.  Deadline 9. oktober 2017.

Med venlig hilsen og på gensyn

 

Karolina, Majbritt og Anders

EUROPEA Danmark