JOERU – euXeu

Projekt “euXeu” handler om at udsende et antal EUX-elever på praktikophold á 3 måneder mellem 1/7 2018 og 31/12 2018 i europæiske lande udvalgt med særligt fokus på at eleverne:

  • får trænet deres fagengelsk
  • opnår indsigt i lokal kultur og hverdagsliv
  • gennemfører praktikophold i overensstemmelse med praktiklæringsmål, under brug af ECVET-procedure

Gennem deres tilknytning til gymnasiet erkender mange EUX-elever i højere grad end andre EUD-elever et behov for at opbygge et godt (fag)engelsk. Efter første hovedforløb skal EUX-elever desuden i praktik i kun ca. 6 måneder. Det kan være svært for dem at finde en dansk praktikvært der vil lave uddannelsesaftale for så kort en arbejdsperiode efterfulgt af et halvt år på skole (= ekstra omkostning for praktikværten). Endelig er en del EUX-elever også åbne for at afsøge andre muligheder undervejs i uddannelsen, end alene erfaringer fra danske praktiksteder. Projektet er bevidst rettet mod elever uden åbenlyse udfordringer af faglig eller personlig art.

Deltagerne i “euXeu”-aktiviteten bliver udvalgt gennem en fast procedure. Eleverne skal søge om at deltage via en standard formular. Den sendende skoles kontaktperson vurderer elevens ansøgning og screener eleven i forhold til følgende faktorer:

  • open minded
  • nysgerrighed
  • tilstrækkeligt niveau af engelsk
  • evne til at bruge basale praktiske færdigheder
  • personlig og faglig motivation for at ville i praktik i udlandet

Desuden vurderes det om eleven er tilstrækkelig psykisk stabil og ikke har specielle udfordringer af faglig og personlig art.