Bestyrelsen konstitueret efter møde 8. marts!

Anders Højlund Nielsen (Bygholm Landbrugsskole) er genvalgt som formand for EUROPEA Danmark. Han tager dermed hul på sin tredje formandsperiode (á to år).

Karolina Sikala (Jordbrugets Uddannelsescenter) er genvalgt som “National Coordinator”. Karolina er vores kontaktperson i fht. EUROPEA International, og stemmer på vegne af EUROPEA Danmark ved afstemninger i EUROPEA International. 

Credit, illustration: www.vecteezy.com, Union Stock photos by Vecteezy

 

Hurra – vi fik ERASMUS akkreditering!

EUROPEA Danmark har fået godkendt ansøgning om Erasmus-akkreditering som koordinator af et mobilitetskonsortium. Vi opnåede 87 ud af 100 point (krav=70). Akkrediteringen er vores adgang til lettere at søge mobiliteter til gavn for alle medlemmer. Bestyrelsen vil i 2021 arbejde aktivt med hvordan vi bedst omsætter den nye status til gavn for de grønne erhvervsuddannelser i Danmark.

Læs mere om ERASMUS akkreditering her: ERASMUS akkreditering pjece

 

Ny bestyrelse valgt!

Online generalforsamlingen gennemført 10. februar. Mie (Dalum) og Majbritt (Gråsten) tager over efter Niels Erik (Dalum) og Florence (Kalø). Anders blev genvalgt, og Nikolaj (Kalø) og Fintan (ZBC) træder ind som 1. hhv. 2. suppleant. 

Niels Erik har været med i bestyrelsen siden 2013 og Florence siden 2017 og de fratrådte begge efter eget ønske. Europa Danmark vil gerne sige dem – og deres skoler – en stor tak for engagement og indsats. Vi vil savne at mødes med jer begge i arbejdet for Europea, men håber vi kan mødes på andre måder.