Nyt nummer af Udsyn

Uddannelses- og Forskningsministeriet udgiver nyhedsbrevet Udsyn – og nu er et nyt nummer på gaden. Der er interessant information om mange ting af relevans:

  • Årets sidste ansøgningsfrist for tilskud på ungdomsområdet, ERASMUS
  • Grafisk oversigt og kort tekst på engelsk over de danske erhvervsuddannelser
  • Nyt om den årlige Erasmus+ konference der afholdes i år torsdag den 25. oktober 2018 kl. 9.00 -15.30 i DGI-byen i København
  • Nordplus forberedende besøg har ansøgningsfrist 1. oktober 2018
  • nye opdaterede pjecer om ordningen Praktik I Udlandet (PIU)

…. og flere andre ting.