JOERU – JORU 2.0

JORU 2.0 er en aktivitet i ERASMUS+ projektet JOERU, der er ansøgt af EUROPEA-Danmark i foråret 2017 på vegne af 14 skoler— med 20 partner institutioner i 14 lande i Europa. Målet er at i alt 28 jordbrugslærere rejser i grupper à 2-3 deltagere på 4-5 dages ophold i udlandet inden ultimo maj 2019. Hver rejsegruppe skal definere et eller flere læringsmål, der fokuserer på ét eller flere af følgende temaer:

  • høj kvalitet af relevante færdigheder som fremmer erhvervenes konkurrenceevne og innovation
  • digitale færdigheder i en digital tidsalder
  • Pædagogiske udfordringer og pædagogiske løsninger i mødet med generation X, Y og Z
  • Faglige udfordringer i aktuel jordbrugsundervisning

Koordinator for JORU 2.0 vil i samarbejde med EUROPEA-Danmarks bestyrelse udvælge de rejseplaner, der kan modtage støtte. Det vil ske ud fra klart deklarerede kriterier især i fht. varighed, relevans af prioriterede læringsmål, og styrken i programmet i øvrigt. Følgende elementer prioriteres:

  • rejser med deltagere fra mere end en skole
  • rejser med mere end 3 dages program (3 dage er minimum)
  • rejser med et formål der tydeligt er relateret til et eller flere af de fire udvalgte temaer
  • rejser med et eller flere klart formulerede læringsmål af fælles interesse for medlemmer af EUROPEA Danmark

Rejsegrupperne søges sammensat på tværs af skolerne, for at styrke mulighederne for networking mellem skolerne. Efter hvert rejseår gennemføres et fælles temamøde for alle rejsegrupperne med henblik på erfaringsudveksling, vidensdeling og networking. Mellem de to projektår og ved afslutningen af projektet gennemføres dissemineringsworkshops i tilslutning til det fælles årsmøde, der afvikles af foreningen Danske Landbrugsskoler og de tekniske skolers faglige udvalg. Det skal styrke samarbejdet om internationalisering mellem skolerne og deres medarbejdere samt styrke bevidstheden om EUROPEA-Danmarks virke som et attraktivt forum for dette samarbejde.