AgrOlympics

Hvad er AgrOlympics?

Ved AgroLympic mødes landbrugselever fra hele Europa og dyster inden for 18 discipliner, f.eks. bakke med vogn, skifte traktorhjul, sætte hegn, bygge mur, vurdere vægt af dyr, forke halmballer, stable rundballer osv.

Der indgår typisk også en udflugt med besøg på gårde eller andre relevante steder.

Målet er at unge mødes på tværs af Europa mødes til socialt samvær og venskabelig konkurrence.

Konkurrencen foregår i et nyt land hvert år og tidspunktet skifter. Der deltager ca. 20 hold, hver med fire elever + en lærer. Der skal være mindst en pige på hvert hold.

AgrOlympics varer typisk to dage + to rejsedage

Næste AgrOlympics 2020 foregår i maj i Holland.

 

Hvem kan deltage?

AgrOlympics er for landbrugselever på skoler, som er medlem af EUROPEA.

Elever på alle uddannelsestrin kan deltage. En del lande deltager med ældre elever, men grundforløbselever kan også få en god oplevelse.

En skole kan selv stille et hold, eller to skoler kan samarbejde om et hold.

 

Sådan gør man!

Hvert år når tid og sted for AgrOlympics er kendt, efterlyser EUROPEA Danmark et hold via facebook og mail til kontaktpersoner på skolerne.

Der vil være kontaktinfo på lærer, der senest har deltaget med et hold for at få mere viden.

Tag beslutningen og saml et hold, enten fra egen skole eller fra to skoler i samarbejde.

En lærer skal påtage sig ansvaret som holdleder. Holdleder står for planlægning af rejsen, forberedelse af eleverne og er holdleder på selve turen. En kontaktperson fra bestyrelsen for EUROPEA Danmark kan bistå mht. planlægningen. En holdleder skal også være villig til at give gode råd og fif til en ny holdleder det efterfølgende år.

Det er en god ide at lade eleverne træne inden afrejse. Det har tidligere været gennemført som valgfag for grundforløbselever fordi de fleste discipliner er fagligt relevante. Det kan også ske som ”aktiv fritid”.

Økonomi

Konkurrencen og ophold (inkl. fuld forplejning) er gratis.

EUROPEA Danmark dækker rimelige omkostninger til rejse for fire elever og en lærer (fly/tog/bus/bil).

Lærerløn og andre udgifter i forbindelse med planlægning, træning og rejse skal betales af skolen.

Der er tradition for at skaffe holdtrøjer via lokale sponsorer. Det er skolen og eleverne selv der står for den del.