“Feeding The World through ECVET in agriculture” (FTW)

Hvad er “Feeding The World through ECVET in agriculture” (FTW)?

FTW er en aktivitet der har til formål at udsende 6 elever ialt i foråret 2020 og 2021 til jordbrugsfaglige kurser á 3 uger der gennemføres i regi af FTW-netværket (pt. skoler i NL, AT, BE, N, DK, SE m. fl).

Aktiviteten er en del af ERASMUS+- projektet “EUropæisk Knowhow I Dansk grøn erhvervsuddannelse” (EUKID), 2019-21.

Hvem er det for?

Kurset er for elever mellem 1. og 2. hovedforløb, hvor det indgår i uddannelsen som tre ugers erhvervsrettet faglig påbygning. Man skal kunne modtage undervisning på engelsk, men undervisningen er tilrettelagt for deltagerere, der ikke har engelsk som modersmål. Deltagerne er elever fra skoler i et konsortium under EUROPEA Danmark.

Hvad får eleven?

  • et relevant fagligt kursus, der umiddelbart kan godkendes i uddannelsen
  • masser af sprogtræning (engelsk) gennem en oplevelse i udlandet sammen med andre unge
  • op til 275 € (ca. 2.050 kr.) at rejse for
  • gratis kursus og ophold, kun brug for lidt lommepenge. Der er en mindre udgift til en rejseforsikring, som vi gerne hjælper med at tegne.
  • Følgeskab med anden dansker og hjælp til at komme afsted

Hvilke kurser?

Pt. er der udviklet en længere række kurser i 11 lande. Af emner blandt kurserne kan nævnes:

  • Innovativ markedsføring af landbrugsprodukter (NL)
  • Bæredygtig produktion af mælk (NL)
  • Management og sunde klove i kvægbesætninger (BE)
  • Økologisk landbrug (produktion, forædling og markedsføring) (AT)
  • Innovation og iværksætteri (N)

Se kalender med alle kurser her

Hvornår?

Næste runde af kurser gennemføres i perioden 15. marts – 4. april 2020

Hvordan?

Kurset indgår i uddannelsen som erhvervsfaglig påbygning – det betyder at arbejdsgiver får refusion af løn som under skoleophold for elever i Danmark. Selve kurset er som hovedregel gratis og med rejse og ophold betalt – du skal kun have lidt lommepenge med og betale for en forsikring.

Tilmelding via Majbritt B. Pedersen, mbp@gl.dk. Mere info: ring til Majbritt på 22820377

Hvad er ECVET?

Kurserne gennemføres med fuld brug af ECVET-procedure og er typisk rettet mod kvalifikationer på EQF4. ECVET beskriver en standard for internationalt samarbejde om kurser hvor eleven let kan få anerkendt det lærte i sin uddannelse.