Ny bestyrelse valgt!

Online generalforsamlingen gennemført 10. februar. Mie (Dalum) og Majbritt (Gråsten) tager over efter Niels Erik (Dalum) og Florence (Kalø). Anders blev genvalgt, og Nikolaj (Kalø) og Fintan (ZBC) træder ind som 1. hhv. 2. suppleant. 

Niels Erik har været med i bestyrelsen siden 2013 og Florence siden 2017 og de fratrådte begge efter eget ønske. Europa Danmark vil gerne sige dem – og deres skoler – en stor tak for engagement og indsats. Vi vil savne at mødes med jer begge i arbejdet for Europea, men håber vi kan mødes på andre måder.