Generalforsamling 27. februar 2019, TechCollege Agri, Ålborg

Generalforsamlingen blev afviklet den 27. februar 2019

Følgende tre kandidater blev (gen)valgt til bestyrelsen for de kommende to år:

 • Niels Erik Jespersen (Dalum Landbrugsskole)
 • Anders Højlund Nielsen (Bygholm Landbrugsskole)
 • Florence Bedoin (Kalø Økologisk Landbrugsskole, Viden Djurs)

Desuden sidder (2018-2020):

 • Karoline Sikala (Jordbrugets Uddannelsescenter)
 • Charlotte Haahr (Nordjylland Landbrugsskole)
 • Susanne Joel (Asmildkloster Landbrugsskole)

Styrelsens inviterer til mobilitetsseminar 20-21 november på Scandic Sydhavnen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse arrangerer et seminar om international mobilitet. Seminaret finder sted fra tirsdag den 20-21. november på Scandic Sydhavnen i København. Se Program for seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelsernes november 2018. Tilmeld senest fredag 12/10 via følgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHPGr9005DUFWSbD6NMkDiSL7M5wtDk764RrfXqRC3PZB76A/viewform

 

Erasmus+ konference i DGI byen 25. oktober

Den 25. oktober afholder Styrelsen for Internationalisering den årlige Erasmus+ konference i DGI byen (København). I år vil konferencen særligt fokusere på internationalt samarbejde gennem strategiske partnerskabsprojekter, og det kan også være vedkommende for jer, der primært arbejder med mobilitetsaktiviteter. På konferencen vil der som tidligere år også være præmieoverrækkelse til de elever, som har indsendt de bedste historier og film til årets PIU konkurrence. Undervisningsminister Merete Risager kommer og overrækker præmierne i år.

Mere information om program og tilmelding er tilgængelig på vores hjemmeside:

https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2018/konference-erasmus-strategiske-partnerskaber-nye-ideer-til-fremtidens-uddannelse-og-laering

 

Nyt nummer af Udsyn

Uddannelses- og Forskningsministeriet udgiver nyhedsbrevet Udsyn – og nu er et nyt nummer på gaden. Der er interessant information om mange ting af relevans:

 • Årets sidste ansøgningsfrist for tilskud på ungdomsområdet, ERASMUS
 • Grafisk oversigt og kort tekst på engelsk over de danske erhvervsuddannelser
 • Nyt om den årlige Erasmus+ konference der afholdes i år torsdag den 25. oktober 2018 kl. 9.00 -15.30 i DGI-byen i København
 • Nordplus forberedende besøg har ansøgningsfrist 1. oktober 2018
 • nye opdaterede pjecer om ordningen Praktik I Udlandet (PIU)

…. og flere andre ting.