AgrOlympics 2020 17.-20. september i Estland

Tilmelding til AgrOlympics 17.-20. september i Estland er nu åbnet. Et hold består af fire elever, heraf mindst en pige + en lærer.

Kontakt Florence Bedoin (fb@videndjurs.dk) hurtigst muligt hvis din skole vil stille hold (først til mølle!).  Florence kan også fortælle mere om selve arrangementet eller henvise til de andre skoler der har været med i de senere år. Der er endelig deadline den 12. april 2020.

EUROPEA Danmark dækker rimelige udgifter til transport for fire elever og en lærer. Ophold og forplejning for elever og en lærer er gratis. Hvis man ønsker at have to lærere med, koster det rejse + 250€ for ophold og forplejning. 

Læs mere her: Flaier_Agrolympics2020_1

Medlemsmøde og generalforsamling 2020

Bestyrelsen for EUROPEA Danmark indkalder til medlemsmøde og den årlige generalforsamling.

Medlemsmødet fra 10.00-12.00 giver dig tre aktuelle oplæg med viden og input til skolernes arbejde med internationalisering:

  • Først fortæller Jannie Henneberg Jørgensen om Strategiske partnerskaber i ERASMUS – og vi håber hun til den tid også tør løfte lidt af sløret for perspektiverne i den nye ramme for ERASMUS 2021-27. Jannie er specialist i strategiske partnerskaber under ERASMUS på kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer under Styrelsen for Forskning og Uddannnelse.
  • Dernæst fortæller Susanne Joel fra Asmildkloster Landbrugsskole om deres erfaringer med strategiske partnerskaber og internationale projekter i øvrigt.
  • Endelig kommer Hans Lehmann, vicedirektør EUC Syd med oplægget: Hvorfor skal vi ha’ en strategi for internationalisering på skolen?

Undervejs og inden frokost er der tid til spørgsmål og dialog.

Efter frokost har vi generalforsamling for EUROPEA, se vedhæftede. Der er valg til tre pladser i bestyrelsen, og vi opfordrer alle, der måtte være interesserede til at melde deres kandidatur. Har man spørgsmål er man altid velkommen til at ringe eller skrive. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamling (dvs. 27. januar). Forslag sendes til ahn@bygholm.dk

Vi håber at så mange som muligt af medlemmerne vil tage sig tid til at komme.

Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding via mail til Anders (ahn@bygholm.dk) senest den 30. januar. Der udsendes bilag umiddelbart efter denne dato.

 

Tilskud fra ERASMUS og PIC kode

Hvis man som skole selv søger ERASMUS eller er med i en ansøgning, er det vigtigt at sørge for at skolens PIC profil er opdateret med gyldige dokumenter. Hvis der mangler dokumenter kan Styrelsen ikke færdigbehandle ansøgninger. I følge Styrelsen gælder dokumenterne så længe der ikke sker ændringer i skolens bankforhold eller ledelse. Så det er ikke noget man behøver bøvle med hvert år 🙂

Læs mere her: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/participant-portal

Herunder er indsat nogle vejledninger og skabeloner:

financial-identification

legal-entity-public

pic-quick-guide-upload-af-dokumentation-29-08-17

vejledning-til-udfyldelse-af-financial-identification

vejledning-til-udfyldelse-af-legal-entity-form