Vigtigt nyt: ERASMUS charter

Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for erhvervsuddannelsesområdet. Med en Erasmus-akkreditering kan man nemmere anmode om midler til nye mobilitetsaktiviteter hvert år. Hvis man fremover vil ansøge på vegne af et konsortium skal man have akkreditering. Frist for ansøgning er 29. oktober kl. 12.00.

Spørgsmål kan stilles til Lars Møller Bentsen, tlf.: 7231 8926, lmb@ufm.dk

Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholder informationsmøder for erhvervsuddannelserne 1. sept. 2020 kl. 10.00-14.30, Hansenberg, Vranderrupvej 70, 6000 Kolding

Læs mere og tilmeld på: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/opslag/ny-mulighed-for-at-soge-om-erasmus-akkreditering

Force majeure: ERASMUS og Corona

EUROPEA Danmark har spurgt styrelsen hvordan man håndterer udgifter ved aflysning af planlagte mobilitetsaktiviteter: Det regnes som force majeure hvis planlagte ERASMUS-aktiviteter bliver aflyst pga. corona-situationen. Det betyder at bevillingshaver/projektet kan dække udgifter (f.eks. flybilletter, hoteller ol.) der ikke kan undgås, men kun de dokumenterede udgifter. Resten af et tilskud skal bruges til projektets formål senere, og kan ikke udbetales til deltageren i den aflyste aktivitet. Deltageren kan godt få støtte til samme aktivitet igen når situationen er normal. Indtil videre skal man ikke markere “force majeure” inde i mobility tool, men notere udbetalinger for hver påvirket mobilitet og sende et samlet overblik til styrelsen. Senere kommer der besked om hvordan det skal håndteres i mobility tool.

Har i succes med internationalisering?

På medlemsmødet 6. februar hørte vi tre meget inspirerende oplæg om vej til succes med internationalisering! Jannie fra Styrelsens fortalte om midler fra ERASMUS til strategiske partnerskaber – og den ramme de forventer 2021-27. Susanne fra Asmildkloster fortalte om erfaring med at skabe succes med udvikling gennem internationale partnerskaber på få år. Hans fra EUC Syd fortalte om mange års strategisk satsning på internationale aktiviteter som vejen til succes. Se oplæggene her:

Jannie Henneberg Jørgensen_Styrelsen_Om ERASMUS KA2

Susanne Joel_Asmildkloster_ERASMUS erfaringer 

Hans Lehmann_EUCSyd_Internationaliserings strategi