JORU – Jordbrugslærere rejser ud (2015-17)

Projektet “Jordbrugslærere rejser ud” (JORU) var finansieret af EU-programmet ERASMUS+ i projektperioden 2015-2017. Projektet afsluttes 31. juli 2017, og forventes endelig godkendt i efteråret 2017.

Projektet ”Jordbrugslærere rejser ud” udsendte 34 erhvervsskolelærere fra 10 skoler i 14 mindre grupper à 2-3 deltagere som besøgte 11 forskellige lande: Belgien Holland, Irland, Polen, Rumænien, Østrig, Tyskland, Frankrig, Norge, Sverige og Storbritannien (England og Skotland).

Hver rejsegruppe har bidraget til et inspirationskatalog (Inspirationskatalog v. 2) hvor der også er en kort tværgående gennemgang af rejsernes formål og udbytte.

Deltagerne kom fra et konsortium af 14 ud af EUROPEA-Danmarks 19 medlemsskoler. De 14 skoler har til sammen ca. 2.300 ansatte og knapt 15.000 årselever.

Projektets formål var dobbelt. Det var for det første målet at styrke de deltagende læreres egne internationale kompetencer, således at de bedre end hidtil kan bidrage til internationaliseringen på deres egen skole. For det andet var det formålet, at styrke uddannelsesinstitutionernes evne til at samarbejde omkring internationaliseringsopgaverne – gerne igennem det netværk, som alle skolerne i dette projektkonsortium er medlem af: EUROPEA-Danmark.

Hver rejsegruppe havde et fagligt eller pædagogisk formål, som de selv aktivt formulerede, og som i særlig grad kunne inspirere internationaliseringen på hjemmeskolen og medarbejderens egen kompetenceudvikling.

EUROPEA-Danmark har været projektansvarlig, formidlet det til de deltagende skoler, deltaget i udvælgelsen af deltagerne, koordineret formidlingen af resultaterne samt varetaget afrapporteringen.

På skolernes fælles årsmøde i 2016 og 2017 har der været afholdt workshops med fokus på projektets muligheder og spredningen af dets resultater.