Om EUROPEA DK

Hvad er EUROPEA?

EUROPEA er en fælleseuropæisk sammenslutning af skoler i den grønne uddannelsessektor: landbrug, skovbrug og gartneri m.v. Sammenslutningen blev etableret i 1992. Medlemskredsen udgøres af 25 nationale EUROPEA-foreninger, heriblandt EUROPEA-Danmark. Med kontakt til omkring 1.000 grønne skoler er EUROPEA et af de største erhvervsskole-netværk i Europa.

Den danske organisation, EUROPEA-Danmark, omfatter samtlige skoler, som udbyder grønne erhvervsuddannelser, dvs. landbrugsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler. Herudover er foreningen Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer medlem af foreningen.

landskab

Hvad tilbyder EUROPEA?

EUROPEA tilbyder sine medlemmer hurtig og effektiv adgang til et stort og vidtforgrenet netværk af grønne skoler i hele Europa. Netværket giver hurtig adgang til relevante kontakter, fx i forbindelse med organisering af studie- og praktikophold i udlandet for lærere og elever. Flere medlemsskoler indgår i faste fællesansøgninger om mobilitetstilskud gennem EU-programmer som fx ERASMUS+. Det giver mulighed for stilskud til læringsophold i Europa for medarbejdere og elever.

Et andet indsatsområde er støtte elevers mulighed for at deltage i internationale elev-konkurrencer under EUROPEA International o. a., fx de årlige konkurrencer i AgrOlympics, Forestry Skills, Wine championship, HortOlympics, Landscaping m.fl.

Vigtig er også arbejdet med at bistå medlemsskolerne i deres opbygning af kapacitet i forhold til internationaliseringen, fx gennem faglige medlemsmøder og deltagelse i fagligt og/eller pædagogisk projektarbejde på tværs af landegrænserne.

I fokus er endelig skoleledelserne og medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling samt støtten til deres opbygning og fastholdelse af personlige internationale netværk, fx gennem deltagelse i EUROPEAs internationale seminarer. De finder sted hvert halve år normalt i det land, som har formandsskabet i EU.

Man finder information om EUROPEA på sammenslutningens elektroniske platforme:

 • På den fælleseuropæiske hjemmeside www.europea.org
 • Her på EUROPEA-Danmarks egen hjemmeside www.europea.dk
 • På sammenslutningens intranet på TeamEngine (kræver logon)
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA Danmark”
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA International”

Hvem er EUROPEA-Danmark?

EUORPEA Danmarks er en forening for skoler, der tilbyder erhvervsuddannelser inden for landbrug, havebrug og gartneri samt skovbrug. Organisationer og enkeltpersoner med særlig interesse i disse uddannelser og i EUROPEA kan også være medlem. Foreningen har pt. 17 skoler, 3 organisationer og 2 personer som medlem.

EUROPEA-Danmarks højeste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert år i februar måned. Det daglige arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, hver valgt for to år. Efter generalforsamlingen 10. februar 2021 består bestyrelsen af:

 • Anders Højlund, Bygholm Landbrugsskole (valgt 2021)
 • Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter (valgt 2020, pt. national coordinator i fht. EUROPEA International)
 • Mie Himmelstrup Vestager, Dalum Landbrugsskole  (valgt 2021)
 • Susanne Joel, Asmildkloster Landbrugsskole (valgt 2020)
 • Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (valgt 2020)
 • Majbritt Bonefeld Petersen, Gråsten Landbrugsskole (valgt 2021)

Nikolaj Malte Houkjær, Kalø Økologiske Landbrugsskole (valgt 2021), 1. suppleant

Fintan Keenan, ZBC-Jernbjerggård (valgt 2021), 2. suppleant

Claus-Ebbe Junker er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er foreningens kasserer.

Flemming Haagen Madsen er valgt som foreningens revisor.

Billede af bestyrelsen følger når vi kan samles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *