Om EUROPEA DK

Hvad er EUROPEA?

EUROPEA er en fælleseuropæisk sammenslutning af skoler i den grønne uddannelsessektor: landbrug, skovbrug og gartneri m.v. Sammenslutningen blev etableret i 1992. Medlemskredsen udgøres af 25 nationale EUROPEA-foreninger, heriblandt EUROPEA-Danmark. Med kontakt til omkring 1.000 grønne skoler er EUROPEA et af de største erhvervsskole-netværk i Europa.

Den danske organisation, EUROPEA-Danmark, omfatter samtlige skoler, som udbyder grønne erhvervsuddannelser, dvs. landbrugsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler. Herudover er foreningen Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer medlem af foreningen.

landskab

Hvad tilbyder EUROPEA?

EUROPEA tilbyder sine medlemmer hurtig og effektiv adgang til et stort og vidtforgrenet netværk af grønne skoler i hele Europa. Netværket giver hurtig adgang til relevante kontakter, fx i forbindelse med organisering af studie- og praktikophold i udlandet for lærere og elever. Flere medlemsskoler indgår i faste fællesansøgninger om mobilitetstilskud gennem EU-programmer som fx ERASMUS+. Det giver mulighed for stilskud til læringsophold i Europa for medarbejdere og elever.

Et andet indsatsområde er støtte elevers mulighed for at deltage i internationale elev-konkurrencer under EUROPEA International o. a., fx de årlige konkurrencer i AgrOlympics, Forestry Skills, Wine championship, HortOlympics, Landscaping m.fl.

Vigtig er også arbejdet med at bistå medlemsskolerne i deres opbygning af kapacitet i forhold til internationaliseringen, fx gennem faglige medlemsmøder og deltagelse i fagligt og/eller pædagogisk projektarbejde på tværs af landegrænserne.

I fokus er endelig skoleledelserne og medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling samt støtten til deres opbygning og fastholdelse af personlige internationale netværk, fx gennem deltagelse i EUROPEAs internationale seminarer. De finder sted hvert halve år normalt i det land, som har formandsskabet i EU.

Man finder information om EUROPEA på sammenslutningens elektroniske platforme:

 • På den fælleseuropæiske hjemmeside www.europea.org
 • Her på EUROPEA-Danmarks egen hjemmeside www.europea.dk
 • På sammenslutningens intranet på TeamEngine (kræver logon)
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA Danmark”
 • På Facebook-profilen ”EUROPEA International”

Hvem er EUROPEA-Danmark?

EUORPEA Danmarks er en forening for skoler, der tilbyder erhvervsuddannelser inden for landbrug, havebrug og gartneri samt skovbrug. Organisationer og enkeltpersoner med særlig interesse i disse uddannelser og i EUROPEA kan også være medlem. Foreningen har pt. 17 skoler, 3 organisationer og 1 person som medlem.

EUROPEA-Danmarks højeste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted hvert år i februar måned. Det daglige arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, hver valgt for to år. Efter generalforsamlingen 6. februar 2020 består bestyrelsen af:

 • Anders Højlund, Bygholm Landbrugsskole (valgt 2019, pt. formand)
 • Karolina Sikala, Jordbrugets Uddannelsescenter (valgt 2020, pt. national coordinator i fht. EUROPEA International)
 • Niels Erik Jespersen, Dalum Landbrugsskole  (valgt 2019)
 • Susanne Joel, Asmildkloster Landbrugsskole (valgt 2020)
 • Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (valgt 2020)
 • Florence Bedoin, Kalø Økologiske Landbrugsskole (valgt 2019)

Majbritt Bonefeld Petersen, Gråsten Landbrugsskole, 1. suppleant

Mie Himmelstrup Vestager, Dalum Landbrugsskole, 2. suppleant

Claus-Ebbe Junker er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og er foreningens kasserer.

Flemming Haagen Madsen er valgt som foreningens revisor.

Billede af bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *